top of page

ויש עוד סוג של סיפורים. סיפורים על עשיה אישית, נתינה ללא תמורה, שגם אותם יש מקום לספר באמצעות סרט. לסרט שמספר את סיפורן של עמותות, או של אנשים שבחרו לפעול למען החברה, יש כח לחבר אחרים סביב הרעיון ולעודד אותם לתרום.

סרטים שבאים מאהבה

סרט עמותה | סרט גיוס תורמים

פסגת אמיר - אמיר מיטל

סרט גיוס תורמים עבור עמותת "פסגת אמיר" ע"ש סא"ל אמיר מי-טל ז"ל. העמותה תומכת בתיכון "פסגת אמיר" המקדם נערים בקצה רצף הסיכון ומעודד אותם להתגייס לצבא ולהשתלב בחברה הישראלית כאזרחים תורמים.


יום בחיי" - עמותת חיבוק ראשון"

יום בחיי ענת - מתנדבת בעמותת חיבוק ראשון.

תיעוד באמצעות צילומי סטילס מרגשים בשחור לבן, המעצימים את תחושת האהבה והנתינה.

עמותת זיכרון מנחם

פרסומת לעמותת זכרון מנחם, לעידוד תרומת שיער לילדים חולי סרטן.

בפרסומת השתתפו ילדה חולת סרטן ואחותה שתרמה לה את שערה בזמן אמת, בליווי השחקן דביר בנדק.


עמותת חיבוק ראשון - הסיפור

הסיפור מאחורי עמותת "חיבוק ראשון", המאמינה כי שיתוף פעולה עם גופים עסקיים, קרנות פילנתרופיות ואנשים פרטיים, יביא להגדלת יכולת הנתינה לרווחת התינוקות המטופלים, וליצירת עתיד טוב יותר עבורם ...

קרן אתנה להעצמת מורי ישראל

הפקת סרטון לקידום תכנית "אייפד לכל מורה" לחינוך המיוחד, שיזמה קרן אתנה, הפועלת להעצמת צוותי הוראה בבתי ספר.

עמותת מהיום

קמפיין עבור עמותת "מהיום" ששמה מטרה להילחם בתופעת ההשמנה וצריכת סוכר מוגברת בקרב ילדים.

לטובת הקמפיין נבנה מיכל ענק שהכיל 300 ק"ג סוכר, והציף את הנער שעמד במיכל.

עמותת אח בוגר

קמפיין לגיוס מתנדבים לעמותת אח בוגר אחות בוגרת ישראל.

בקמפיין השתתף בני אביתר נתן, שצייר את הציור בהיותו בן 5...

עמותת בטרם

פרסומת שהופקה עבור עמותת בטרם, לועידת ישראל הראשונה לבטיחות ילדים.

עדות הגב' חוה שניצר ניצולת אושוויץ

מתוך פרויקט זכרון בסלון


bottom of page