top of page

ויש עוד סוג של סיפורים. סיפורים על עשיה אישית, נתינה ללא תמורה, שגם אותם יש מקום לספר באמצעות סרט. לסרט שמספר את סיפורן של עמותות, או של אנשים שבחרו לפעול למען החברה, יש כח לחבר אחרים סביב הרעיון ולעודד אותם לתרום.

סרטים שבאים מאהבה

סרט עמותה | סרט גיוס תורמים

פסגת אמיר - אמיר מיטל

סרט גיוס תורמים עבור עמותת "פסגת אמיר" ע"ש סא"ל אמיר מי-טל ז"ל. העמותה תומכת בתיכון "פסגת אמיר" המקדם נערים בקצה רצף הסיכון ומעודד אותם להתגייס לצבא ולהשתלב בחברה הישראלית כאזרחים תורמים.


עמותת חיבוק ראשון

יום בחיי ענת - מתנדבת בעמותה - ליווי באמצעות צילומי סטילס שחור לבן מרגשים ומעצימים את התחושה של האהבה והנתינה

זיכרון מנחם

פרסומת שהופקה לטלויזיה בעקבות קמפיין תרומת שיער לילדים חולי סרטן 


עמותת חיבוק ראשון - הסיפור

הסיפור מאחורי עמותת "חיבוק ראשון" המאמינה כי שיתוף פעולה עם גופים עסקיים, קרנות פילנתרופיות ואנשים פרטיים, יביא להגדלת יכולת הנתינה לרווחת התינוקות המטופלים, וליצירת עתיד טוב יותר עבורם ...

קרן אתנה

הפקת סרטון לקידום תכנית אייפד לכל מורה לחינוך המיוחד 

עמותת מהיום

קמפיין מלחמה בתופעת הסכרת בקרב ילדים

אח בוגר

קמפיין לגיוס מתנדבים לעמותת אח בוגר אחות בוגרת ישראל

בטרם

פרסומת שהופקה בעקבות קמפיין לועידת הישראל הראשונה לבטיחות ילדים. 

bottom of page