top of page

סרט גיוס תורמים עבור עמותת "פסגת אמיר" ע"ש סא"ל אמיר מי-טל ז"ל. העמותה תומכת בתיכון "פסגת אמיר" המקדם נערים בקצה רצף הסיכון ומעודד אותם להתגייס לצבא ולהשתלב בחברה הישראלית כאזרחים תורמים.


פסגת אמיר - אמיר מיטל

bottom of page