top of page

קמפיין עבור עמותת "מהיום" ששמה מטרה להילחם בתופעת ההשמנה וצריכת סוכר מוגברת בקרב ילדים.

לטובת הקמפיין נבנה מיכל ענק שהכיל 300 ק"ג סוכר, והציף את הנער שעמד במיכל.

עמותת מהיום

bottom of page