top of page

הסיפור מאחורי עמותת "חיבוק ראשון", המאמינה כי שיתוף פעולה עם גופים עסקיים, קרנות פילנתרופיות ואנשים פרטיים, יביא להגדלת יכולת הנתינה לרווחת התינוקות המטופלים, וליצירת עתיד טוב יותר עבורם ...

עמותת חיבוק ראשון - הסיפור

bottom of page