top of page

קמפיין לגיוס מתנדבים לעמותת אח בוגר אחות בוגרת ישראל.

בקמפיין השתתף בני אביתר נתן, שצייר את הציור בהיותו בן 5...

עמותת אח בוגר

bottom of page